سالن زیبایی پرنسس

پوستی بدون جوش بعد از اپیلاسیون

پوستی بدون جوش بعد از اپیلاسیون

همانطور که میدانید اپیلاسیون یکی از نیاز های خانم هاست تا پوستی زیبا و بدون موهای زائد داشته باشند اما از مشکلات آن جوش زدن ها و التهابات بعد از اپیلاسیون است. در اینجا خواهیم گفت که چه کار هایی قبل و بعد از اپیلاسیون باید انجام شود تا جوش نزنید. در اپیلاسیون پرنسس درRead more about پوستی بدون جوش بعد از اپیلاسیون[…]